От HTML към Drupal - Подготовка.

Основното, което трябва да направим, когато пишем на HTML е да подготвим HTML структурата на страниците и да свържем CSS и JavaScript файловете. В Drupal ще започнем със същия процес, но за целта ще трябва малко предварителна подготовка. Като начало ще трябва да създадем тема. Темата представлява набор от HTML, CSS, PHP, Javascript файлове също както и тези в един нормален HTML темплейт.

Нека започнем с най-проста структура на HTML файл:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

</head>
<body>

</body>
</html>

В папка themes на основната Drupal инсталация правим нова папка, която ще съдържа файловете на нашата тема. Името на тази папка ще е и името на нашата тема. За примера ще се спра на името "deep_theme". Първият файл, който трябва да се създаде е инфо-файл, който ще покаже на Drupal, че има нова тема. За целта създаваме файла deep_theme.info.yml

deep_theme_folder

и в неговото тяло записваме:

name: Deep Theme
type: theme
core: 8.x

Това е всичко, което е необходимо, за да знае Drupal, че има нова тема.

За да се уверим, че темата съществува можем да отидем на Appearance (ако инсталацията е на български език - Теми). Ако всичко е въведено точно, то отдолу на страницата в секция Uninstalled Themes трябва да бъде и прозорчето с нашата нова тема:

deep_theme_beginning

 

Няма я? Сега ще се запознаем с нещо, което е характерно на Drupal. Нарича се "изчистване на кеш-а". Може да мислите за него като за рестартиране на Drupal. Налага се да го правим често, когато пишем теми и модули за тази CMS. За да го направим трябва в главното меню да изберем:

Configuration / Development / Performance

и да натиснем бутона

Clear all caches

След като сте изчистили кеша вече името на новата тема трябва да присъства в листа с неинсталирани теми.

Натискаме линка Install and set as default и след това можем да надникнем в сайта, като натиснем Back to Site, където трябва да ни чака нещо подобно:

deep-theme-set-as-default