WordPress - Кое къде се намира?

wordpress file structure

В тази статия ще направим бегъл поглед върху файловата структура на WordPress. Бегъл защото ще се запознаем само с това, което ни интересува по отношение на разработката на теми. На снимката в дясно се вижда основната директория на една WordPress инсталация, а в ляво - разтворена папката wp-content. Именно в папка themes на wp-content ще създадем нова папка с името на нашата бъдеща тема, където ще разположим всички нейни файлове. По отношение на темите - това е всичко, което трябва да знаем за файловата структура на WordPress, затова можем смело да изберем име на нашата тема и да продължим. И понеже искам статиите да вървят горе-долу успоредно с тези на Drupal ще се спра на име, което използвам и там - Deep Theme.

Няма да се спирам на процеса на инсталиране на WordPress на вашата локална машина. В интернет изобилства от информация как да си инсталирате xampp или wamp и WordPress върху някой от тези локални сървъри. Знанията, които се предполага, че имате, за да се захванете с разработката на теми предполагат, че това не е проблем за Вас.

След като сте инсталирали WordPress върху локален сървър можете да продължите, като в папка wp-content/themes създадете папка за бъдещата ни тема с име deep_theme и да продължим с попълването на нейното съдържание.

Свързана статия