Векторизиране

векторизиране на изображения за сайт

Идеята да съществува процесът векторизиране се корени в няколко основни качества и предимства на векторните спрямо растерните изображения. На първо място това е техния по-малък размер, което намалява времето на зареждане на сайта Ви. Следващо, но не и по значение качество е, че векторните изображения запазват качеството си на всички размери екрани на които се изобразяват. Т.е. с един файл печелим две неща - кратко време и качество при всички резолюции.

Предлагаме качествено ръчно векторизиране на лого-изображения и предаването им в .svg формат, който се използва от всички модерни браузъри.